Hoe kies ik mijn bemiddelaar ?
Bij het kiezen van je bemiddelaar is het erg belangrijk dat je vooral let op de expertises (opleiding, beroepservaring) van je bemiddelaar omdat deze een grote invloed zullen hebben op het behaalde resultaat.
Zo is bijvoorbeeld een pedagoog de beste keuze* bij familiale bemiddelingen. Zéker wanneer er kinderen of nieuw samengestelde gezinnen in beeld zijn. De afspraken over ouderschap, verblijf, opvoeding, omgang, .... die samen gemaakt moeten worden zijn complex en hebben een grote invloed op het welzijn van de kinderen. Een pedagoog kan dit perfect inschatten en toelichten.

Bij (v)echt-scheidingen kan een ervaren psycholoog zijn toegevoegde waarde inbrengen.
Kortom, een bemiddelaar die zowel opgeleid is als pedagoog en psycholoog, is voor elke bemiddeling tussen personen** de meest ideale persoon !

Wie bepaalt wat er zal worden besproken ?

Met uitzondering van de bemiddelaar zelf, kan iedereen die deelneemt aan de bemiddeling duidelijk naar voren brengen wat hij/zij wel of niet wenst te bespreken.

Wat als we niet over alles tot een overeenkomst komen ?

De punten waarover geen onderlinge overeenkomst kon bereikt worden, kunnen na de bemiddeling bij voorbeeld aanvullend aan de rechter worden voorgelegd. Deze zal daarover dan een beslissing opleggen, zonder dat de in bemiddeling reeds gemaakte afspraken op de helling komen te staan.


Kunnen zaken die ik tijdens de bemiddeling naar voren breng, later door de anderen tegen mij worden gebruikt ; bij voorbeeld in een rechtsprocedure ?

Neen, zeker niet. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt aangehaald of besproken, is beschermd door een totale geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt voor àlle partijen tijdens maar ook na de bemiddeling.


Kan ik tijdens de bemiddeling mijn medewerking/deelname nog stopzetten ?

Ja, dat kan. Iedereen die deelneemt aan de bemiddeling kan deze altijd en zonder nadeel stopzetten. Ook de bemiddelaar zelf kan dit. In princiepe is diegene die wil opstappen ook niet verplicht om daar een reden voor aan te geven. Maar het is natuurlijk wel elegant naar de gesprekspartners toe, als dit wel gebeurt.
In geval van een bemiddeling die op doorverwijzing van de rechtbank werd gestart, zal er door de bemiddelaar van Goedbemiddeld.be aan de rechter enkel worden gemeld dat de bemiddeling werd stopgezet. Zonder vermelding door wie of waarom dit gebeurde. (zie ook de geheimhoudingsplicht hierboven)


Kan ik goedkoper terecht ?

Ja zéker.