drs. Christian de moor                                       Erkend bemiddelaar

is een ervaren en academisch gediplomeerd pedagoog en psycholoog

die sinds 2002 in eigen praktijk voltijds personen met levensvragen en -moeilijkheden begeleidt.


Christian heeft als relatie- en opvoedingsdeskundige echt àlles in huis om jullie op de meest vlotte manier te begeleiden tot afspraken waar je jezelf in kan vinden en jullie daarbij van uit zijn jarenlange expertise te voorzien van nuttig en praktisch advies over omgang met elkaar, de kinderen en jullie dieren.
Niet alleen tijdens, maar ook na de bemiddeling, kunnen jullie daarvoor bij hem terecht.

Bijvoorbeeld over regelingen en afspraken die het meest in belang van de kinderen zullen zijn, rekening houdend met hun leeftijd en opgroeifase.

Niet alleen tijdens, maar ook na de bemiddeling, kunnen jullie daarvoor bij hem terecht.

Ook kan Christian bogen op een ruime ervaring in de gerechtelijke wereld. Hij werkte als forensisch gedragsdeskundige in opdracht van de rechtbank in zowel België als Nederland en was daarnaast in de periode 2007 -2017 verbonden aan de Hoge Raad voor Justitie als evaluator van alle magistraten-in-opleiding.

Hij is dus vertrouwd met advocaten en rechters, wat een vlotte voortgang en afhandeling van jullie bemiddelingsakkoord kan ten goede komen.