wij bemiddelen elke relatie-update, meningsverschil, ruzie of conflict
                                             ook internationaal en commercieel


Om een relatiewijziging, meningsverschil, een ruzie of een conflict op te lossen buiten de rechtbank is bemiddelen met Goedbemiddeld.be de béste manier om een oplossing op maat overeen te komen.


Elke partij kan immers tijdens het gesprek haar eigen aandeel inbrengen en zélf in onderling overleg bepalen wat er in het akkoord zal staan.
De bemiddelaar van Goedbemiddeld.be blijft daarbij neutraal en werkt even hard voor alle partijen :
hij brengt zijn expertise in om door gesprek en overleg samen tot de beste en voor iedereen aanvaardbare overeenkomst te komen.

Die overeenkomst kan daarna eventueel door de erkende bemiddelaar aan de rechtbank ter bekrachtiging worden voorgelegd en krijgt daarmee dezelfde waarde als een vonnis.


Scheiding regelen

Je  wil de scheiding bespreken of regelen om niet in een vechtscheiding terecht te komen (+ opstellen EOT)

  bent begaan met het goedvoelen van je kinderen en dieren en wil voor hen de best mogelijke afspraken.

  wil een regeling over alimentatie, verblijf van de kinderen of dieren, ouderschap, .......


Ouderschapsplan opstellen

Je  wil informatie van een opvoedings-expert en de best haalbare ouderschapsregeling.


Burenruzie settelen

Je  wil terug met een gerust gevoel in je buurt kunnen rondlopen.


Relatie optimaliseren

Je  hebt vragen of weet niet welke keuzes te maken.


Gezinsproblemen voorzien of oplossen

Je  wil moeilijkheden in een nieuw samengesteld gezin voorkomen of aanpakken


Erfenis bespreken of verdelen

Wie  'krijgt de gouden armband van moeder’ ?


Dieren (huis-en andere)

Je  wil een goed doordachte en uitvoerbare regeling voor verdeling, verzorging, verblijf en omgang met jullie dieren.


Een rechtsprocedure is voor ieder met één been bij de advokaat en met het andere been op een bananenschil.

Wat kan je beter (niet) zelf overeenkomen? Wie beslist over wat? Wie betaalt waarvoor ?