Bemiddelingen tussen privé-personen

Het ereloon voor familiale bemiddelingen bedraagt op uurbasis 75 euro* per persoon, afhankelijk van het door cliënt gekozen tijdstip en dringendheid.
                            In tegenstelling tot het ereloon van advocaten wordt dit van een erkend bemiddelaar niet vermeerderd met B.T.W.

Eventuele bijkomende administratie (bv. opstellen en indienen dossier homologatie, EOT,..) en/of verplaatsingskosten worden aangerekend volgens het zelfde uurloon, vermeerderd met gemaakte onkosten.


* tijdens kantooruren.=> Een doorsnee-bemiddeling tussen twee personen duurt bij Goedbemiddeld.be gemiddeld drie à vier sessies 

en komt  dus maar tot een fractie van het totaalbedrag van een gerechtsprocedure, waar élke partij niet alleen de hogere kosten van de eigen advocaat draagt, maar daarnaast ook nog bijkomende gerechtskosten (rolrecht, deurwaarder, .... ) heeft.

zie ook :https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/kosten-van-een-bemiddeling


Rechtsbijstandsverzekering & Fiscaal voordeel

Waarschijnlijk komt uw verzekeraar tussen in de kosten van de bemiddeling bij Goedbemiddeld.be !
uw bemiddeling valt mogelijk onder de waarborg rechtsbijstand, van uw familiale- of BA-verzekering.

Vraag dit altijd na bij uw verzekeringsmakelaar.

wet rechtsbijstand-bemiddeling ingang 01sept2019.pdfBemiddeling tussen persoon en bedrijf of organisatie ; inter- en intra-bedrijfsbemiddeling

In samenspraak met partijen wordt vooraf een kostenraming opgemaakt.

Let op: hier is BTW-heffing wél van toepassing !